Persondatapolitik for FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle

 

Introduktion

For at kunne administrere kurser og arrangementer er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Skoleleder Torben Dreier, Frederiksgade 78C, FO-byen, 8000 Aarhus C

Telefon: 8746 4500, email: td@fo-aarhus.dk

 

Dataansvarlig

FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

CVR: FO-Aarhus: 58 96 19 14

CVR: Daghøjskolen Gimle: 19 06 30 46

 

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du selv har givet i forbindelse med din tilmelding til vores kurser eller arrangementer.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne administrere lokaler og hold, og indberette vores aktivitet til Aarhus Kommune.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

CPR-nummer

Oplysninger om handicap (handicaperklæringer)

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi sletter (eller anonymiserer) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til at holde dig orienteret gennem vores nyhedsbrev.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle.

Vi videregiver dog personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Desuden giver vi oplysninger til offentlige myndigheder i henhold til lovgivningen på området (Folkeoplysningsloven).

Deltagere i vores kurser og arrangementer indvilliger i at data kan videregives til Aarhus kommune eller en af denne udvalgt juridisk enhed med følgende formål:

 - at beregne og refundere tilskud til aftenskolen for deltagere der er omfattet af APEHØS-ordningen (Nedsat deltagerbetaling til Arbejdsledige, Pensionister, Efterlønsmodtagere, Handicappede, Øvrige personer mellem 60 og 65 år uden arbejdsindkomst samt Studerende/lærlinge).

 

- at anmode andre kommuner om mellemkommunal refusion for deltagere bosiddende udenfor Aarhus kommune.

 - at indhente handicaperklæringer til stikprøvekontrol.

- at indhente deltagerlister til stikprøvekontrol.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte os mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på vandværket:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for vores persondatabehandling.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

Læs vores komplette persondatapolitik

 

 

10 % rabat

10 % rabat?
Hvis du tilmelder dig online har du mulighed for at få rabat, hvis du siger ja til at modtage Nyhedsbrev. Send en mail og hør hvordan. Klik her

(gælder ikke hold arrangeret i samarbejde med Gimle, Saxild Strand, ES-Sprog, Gyngen, Logos, Ud af Røret, Festugen, Bedre Barsel, VPC, Aarhusguiderne og Værdibørsen)


Diverse